2014
02.24

พระเปิดโลก วัดร่องคือ เปิดพุทธตำนาน มาฆบูชา[เหนือฟ้าใต้บาดาล]

พระครูประยุตศุภการ เจ้าอาวาสวัดร่องคือ.

…เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก…!!

…กิจ ประเพณี อันเป็น Amazing ของจังหวัดพะเยา ซึ่ง พุทธศาสนิกชนจากทั่วทิศ ทั้งต่างแดนและในท้องถิ่น พากัน ลงเรือลอยบนผืนน้ำกว๊านร่วมเวียนเทียนกันกลางเพ็ญแห่งมาฆบูชา

คืน นั้น…ชาวพะเยาที่อยู่ห่างพื้นน้ำ ก็ยังสืบสานโดยจัดขึ้นภายในวัด หรือ ศาสนสถาน ส่วนผู้คนจะร่วมมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและพลังศรัทธาของ ชุมชน…

O O O (เพิ่มเติม…)

2014
02.24

อนุสรณ์ 155 ปีสังฆราชแพ แผ่พลัง แคล้วคลาดปลอดภัย[เหนือฟ้าใต้บาดาล]

สมเด็จพระสังฆราชแพ.

ฮือฮาเมื่อ ตุลาฯ ที่ผ่าน…กับแฟ้ม ประจำวัน สภ.อ.เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ บันทึกถึง ด.ต.ชูเกียรติ อนุสร ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นว.เข้าให้การกับ พ.ต.อ.เผ่าพงศ์ พูราษฎร์ ผกก. ว่าขณะเดินทางโดยรถยนต์ บนถนนสายเก้าเลี้ยว-ชุมแสง ได้เกิดเหตุการณ์อาชญากรรม (เพิ่มเติม…)

2014
02.24

มาฆบูชา ลงนะหน้าทอง สืบสานกตัญญู หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก [เหนือฟ้าใต้บาดาล]

มาฆบูชา….เป็น คำย่อมาจากการบูชาในวัน “มาฆบูรมี” อันเป็นวันเพ็ญกลางเดือน 3 ตามปฏิทินของอินเดียซึ่งตรงกับไทยเช่นกัน แต่หากปีใดที่มีเดือนอธิกมาส (เดือน 8 สองครั้ง) จะเลื่อนเป็นขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

วันนี้…..คน อินเดียถือเป็น “ศิวราตรี” ซึ่งจักต้องมาพบปะกันเป็นประเพณี แต่ในทางพุทธศาสนาถือเป็นวันสำคัญด้วย พระอรหันต์ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” 1,250 รูปมาประชุมกันเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งถือว่า…มหัศจรรย์ (เพิ่มเติม…)

2014
02.24

มิติใหม่ พลังยันต์หนุนดวง อาจารย์หนู ลงนะหน้านาฬิกา [เหนือฟ้าใต้บาดาล]

สักยันต์…เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ สืบสานกันมาอย่างยาวนานของมวลมนุษยชาติ…

…โดย การ เอาเหล็กแหลมจุ่มหมึกแทงลงไปบนผิวหนัง ให้เกิดเป็นเครื่องหมาย ลวดลายหรืออักขระ ตามต้องการใน ความงามแห่งงานศิลป์ หรือ ไสยศาสตร์ในความอยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาด ปลอดภัย มีโชค มีลาภ ฯลฯ…ฝังลึกไว้ในร่างกาย

…ตาม คติความเชื่อของแต่ละกลุ่มชน!!! (เพิ่มเติม…)

2014
02.24

เสริมพลัง เสริมบุญ ม้าศึก ปล่อยชีวิตฯ เบิกเนตรพ่อเสือ [เหนือฟ้าใต้บาดาล]

นักษัตรประจำ 4 ปีชงที่จะนำมาสะเดาะเคราะห์.

ตรุษจีน…..ถือเป็นหนึ่งใน เทศกาลสำคัญ ของมวลมนุษยชาติ…!!

….ใช่ เฉพาะชนบนผืนแผ่นดินใหญ่ เท่านั้นที่พากันจัดเฉลิมฉลองประเพณีและ วัฒนธรรมของตรุษจีนได้แผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลก ประเทศไทยก็เช่นกันรับอิทธิพลมาโดยตรงอย่างเต็มๆมาหลายชั่วรัชสมัยและหลาย ชั่วศตวรรษ…!! (เพิ่มเติม…)

2014
02.24

เปิดสูตรดาว 9 ยุค ฮวงจุ้ย เสริมโชครับพลัง ปีกะโหงว [เหนือฟ้าใต้บาดาล]

ซินแสตั้งกวงจือดูทิศทางฮวงจุ้ยกับสุสาน.

ฮวง จุ้ย…เป็น ศาสตร์ที่เกิดจากความชาญ-ฉลาดของชนจีน ช่วงที่อายุธรรมเจริญรุ่งเรืองในอดีตมากว่า 5,000 ปี โดยสังเกตระบบของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพลังความโน้มถ่วง แรงดึงดูดจากการหมุนของโลก ความเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อม น้ำ แดด ลม ฝน พายุ หรือ หิมะ…..อันมีผล กระทบต่อมวลมนุษยชาติ

ซึ่ง….ได้ปรับวิกฤติเป็นโอกาส นำเอาประสบการณ์มาเป็นแนวทางในการแก้ไข สืบสาน เป็นความรู้ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นกันมายาวนาน…!! (เพิ่มเติม…)

2014
02.24

สร้างเคียวเกี่ยวทรัพย์พญาไก่ สืบปริศนาธรรม หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ [เหนือฟ้าใต้บาดาล]

พระอาจารย์รุ่งปลงผมให้หลวงพ่อคูณ

“กูให้มึง…”

เอกลักษณ์แห่ง “ทานบารมี” ของ พระเทพ-ชวิทยาคม แก่สังคมทุกระดับ…

….คุณ ความดีนี้เป็นปัจจัยเพิ่มพูน ให้ชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเลื่อมใสศรัทธามาอย่างต่อเนื่อง แต่ละช่วงเวลาก็จะมา กราบไหว้สักการะอริยสงฆ์รูปนี้…ด้วยจิตบริสุทธิ์ ว่าเป็น สิริมงคล…!! (เพิ่มเติม…)

2014
02.24

บวชชีสวดลักขี รับปีใหม่ ฉลอง 94 ปี ธรรมมงคลญาณ [เหนือฟ้าใต้บาดาล]

พระธรรมมงคลญาณนำสวดลักขี.

ปีใหม่….หลายคนมุ่งหวังประกอบกรรมดี ด้วย การเริ่มต้นที่ดี จะส่งผล ให้วิถีชีวิตมีสุข…
ก็มิใช่สร้างพฤติกรรมเพียงวันเดียว ควรกระทำตลอดทั้งปี….ผลดีจึงจะสนองอย่างยั่งยืน
ซึ่ง….หาก ปฏิบัติเพียงหนึ่งก็จะได้ผลบุญเพียงผู้เดียว แต่ถ้าร่วมประพฤติกันหลายๆคนเป็นคณะหรือกระบวนการ พลังแห่งความดีนั้นก็จะยิ่งเพิ่มพลังที่เข้มแข็งเป็นทวีคูณ…..!! (เพิ่มเติม…)

2014
02.24

แผ่ ของขวัญมหามงคล ที่ระลึก สังฆราช 100 ปี [เหนือฟ้าใต้บาดาล]

สมเด็จพระสังฆราช.

เริ่มต้นดี ชีวิตดี…สวดมนต์ข้ามปี….คืนวันที่ 31 ธันวาคมต่อเนื่องถึง 1 มกราคม วัดและศาสนสถานจัดกิจสวดมนต์ข้ามปี กรุงเทพ– มหานครก็มี วัดอรุณฯ วัดปากน้ำฯ วัดบวรฯ วัดสุทัศน์ฯ วัดไตรมิตรฯ วัดยานนาวา วัดเบญจม-บพิตรฯ วันพระเชตุพนฯ วัดราชาธิราชฯ วัดปทุม-วนาราม วัดชนะสงคราม และ วัดสะเกศ…

ช่วงย่ำค่ำวันนั้น…พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล นำสวด ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง….. (เพิ่มเติม…)

2014
02.24

เปิดตำนาน “ชนะจน วันเพ็ญ” อนุสรณ์ พรรษา 50 หลวงพ่อโฉม [เหนือฟ้าใต้บาดาล]

พระครูปทุมอรรถสุนทร หรือ“หลวงพ่อโฉม”.

“ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว….”

…เป็น ข้อความตอนหนึ่งใน “นิราศภูเขาทอง” ซึ่ง “พระสุนทรโวหาร” บันทึกขณะเดินทางจากกรุงรัตนโกสินทร์ทวนสายน้ำเจ้าพระยาสู่อยุธยา…โดย บรรยายถึงบรรยากาศของสยาม ในยามนั้น (เพิ่มเติม…)


สนับสนุนโดย •สร้างบล็อกฟรี

พระเครื่อง | เว็บวาไรตี้

Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification